Pēdējoreiz atjaunināts 2018. gada 24. maijā

Reģistru uztur

Psycon Oy
Mannerheiminaukio 1
00100 Helsinki
Somija

Kontaktpersona jautājumos par reģistru

Sinikka Viinikainen
Psycon Oy
Mannerheiminaukio 1
00100 Helsinki, Somija
tālr. +358 20 710 1200
firstname.lastname@psycon.com

Reģistra nosaukums

Psycon 360 aptauju sistēma

Personas datu apstrādes mērķis un pamatojums

Reģistrs tiks izmantots, lai glabātu informāciju par personām, kas piedalās aptaujās “360 novērtējums”, un personām, kas sagatavo tām informāciju par rezultātiem. Šī informācija tiks izmantota, lai Psycon Oy klientu vārdā veiktu aptaujas “360 novērtējums”. Personu datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz līgumiem starp Psychon Oy un tā klientiem par aptauju “360 novērtējums” veikšanu, līderu attīstību un personisko izaugsmi. Katrs aptaujas “360 novērtējums” dalībnieks un katra persona, kas sagatavo informāciju par novērtējuma rezultātiem, iesniedz savus personas datus reģistram, izsakot piekrišanu.

Reģistrā glabātie dati

  • Kontaktinformācija, tostarp datu subjekta vārds, uzvārds un e-pasta adrese
  • Ar darbu saistīta informācija, tostarp amats, uzņēmuma nosaukums un informācija par darbības jomu/struktūrvienību/nodaļu/grupu
  • Cita pamatinformācija, tostarp novērtējuma datums un valoda, kuru datu subjekts izmantoja aptaujā.

Tiek reģistrētas arī skaitliskās vērtības, ko respondents norāda, atbildot uz jautājumiem, kā arī rakstiska informācija par novērtējuma rezultātu. Sistēma saglabā arī katra respondenta IP adresi un informāciju par izmantoto pārlūkprogrammu.

Regulārie informācijas avoti

Pamatinformācijas avots ir persona, kas piedalās aptaujā “360 novērtējums”, vai klienta uzņēmuma kontaktpersona.

Regulāra informācijas nodošana

Nekāda reģistrā glabātā informācija netiek izpausta ārējām pusēm, t.i., pusēm, kas nav iesaistītas Psychon aptaujas “360 novērtējums” sagatavošanā, uzlabošanā vai nodrošināšanā.

Datu nodošana ārpus ES vai EEZ

Reģistra dati netiek nodoti ārpus ES vai EEZ.

Reģistra aizsardzības principi

Tiesības izmantot reģistru tiek piešķirtas vienīgi personām, kas piedalās Psychon Oy novērtējumos un uztur reģistru. Piekļuve reģistrā glabātajai informācijai tiek aizsargāta, piešķirot katram lietotājam ID numuru un paroli.

Datu subjektu tiesības

Datu subjektam ir tiesības lūgt datu pārzini piešķirt piekļuvi saviem personas datiem, pieprasīt šo datu labošanu, dzēšanu vai apstrādes ierobežošanu. Datu skatīšanas pieprasījumi ir jāsagatavo rakstiski un jānosūta uz e-pasta adresi psyconline@psycon.com. Datu subjektam ir arī tiesības iebilst pret savu datu apstrādi un pieprasīt pārnest šos datus no vienas sistēmas uz citu. Datu subjekts var arī iesniegt sūdzību uzraugošajai iestādei.