Ostatnia aktualizacja: 24 maja 2018 r.

Rejestr zarządzany przez

Psycon Oy
Mannerheiminaukio 1
00100 Helsinki
Finlandia

Osoba kontaktowa ds. rejestru

Sinikka Viinikainen
Psycon Oy
Mannerheiminaukio 1
00100 Helsinki, Finlandia
tel.: +358 20 710 1200
imie.nazwisko@psycon.com

Nazwa rejestru

System kwestionariuszy 360 firmy Psycon

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Rejestr będzie wykorzystywany do przechowywania informacji o uczestnikach programu analiz 360 oraz osobach udzielających opinii. Dane te będą wykorzystane w analizach 360 dla klientów firmy Psycon Oy. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na mocy umów pomiędzy firmą Psycon Oy i jej klientami w zakresie wdrażania analiz 360, rozwoju kadry kierowniczej i programów mentorskich. Każdy uczestnik programu analiz 360 i osoba udzielająca opinii wysyła swoje dane osobowe do tego rejestru na mocy dobrowolnie wyrażonej zgody.

Zawartość rejestru

  • Dane kontaktowe, w tym nazwisko i adres e-mail
  • Dane związane z zatrudnieniem, w tym stanowisko, nazwa firmy i branża / jednostka biznesowa / dział / współpracownicy
  • Pozostałe informacje dodatkowe, w tym data wykonania analizy oraz wersja językowa kwestionariusza.

Rejestrowane są zarówno szacunkowe wartości liczbowe jak i pisemne odpowiedzi respondentów. System przechowuje również adres IP każdego respondenta oraz informacje o używanej przeglądarce.

Standardowe źródła informacji

Uczestnik w programie analiz 360 lub osoba kontaktowa firmy klienta stanowi źródło informacji dodatkowych.

Standardowe przekazywanie informacji

Żadna z rejestrowanych informacji nie jest przekazywana podmiotom zewnętrznym, tj. osobom, które nie są zaangażowane w produkcję, rozwój lub utrzymanie programu analiz 360 firmy Psycon.

Przesyłanie danych poza obszar UE lub EWG

Dane rejestru nie są przesyłane poza obszar UE lub EWG.

Zasady ochrony rejestru

Prawo do użytkowania rejestru ogranicza się wyłącznie do osób biorących udział w pracach firmy Psycon Oy oraz personelu odpowiadającego za utrzymanie rejestru. Dostęp do informacji zawartych w rejestrze jest chroniony systemem identyfikatorów użytkownika i haseł.

Uprawnienia podmiotów danych

Pomiot danych ma prawo poprosić administratora danych o dostęp do informacji na swój temat, może również wnioskować o poprawę, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania takich danych. Tego typu wnioski muszą mieć formę pisemną i należy je wysyłać na adres psyconline@psycon.com. Podmiot danych ma również prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych lub ich przenoszenia z jednego systemu do drugiego. Podmiot może również złożyć skargę w zakresie powyższych czynności do właściwego organu nadzorczego.