Paskutinį kartą atnaujinta 2023 m. gegužės 31 d., trečiadienis

Registrą saugo

Psycon Oy (Įmonės kodas 0807347-4)
Mannerheiminaukio 1
00100 Helsinkis
Suomija

Kontaktinis asmuo registro klausimais

Sinikka Viinikainen
Psycon Oy
Mannerheiminaukio 1
00100 Helsinkis, Suomija
tel. +358 20 710 1200
firstname.lastname@psycon.com

Registro pavadinimas

„Psycon“ 360 klausimyno sistema

Asmens duomenų apdorojimo tikslai ir priežastys

Asmens duomenų tvarkymas yra vykdomas pagal duomenų subjekto sutikimą.

Registras bus naudojamas laikyti informaciją apie ankstesnį dalyvavimą 360 įvertinimuose ir asmenų suteiktą atsiliepimą, taip pat informaciją apie asmenis, atsakančius į apklausas, susijusias su gera savijauta darbe ir darbo aplinka. Ši informacija bus naudojama atlikti „Psycon Oy“ klientų įvertinimus ir vykdyti „Psycon“ vidaus mokymo programas, skirtas įgyvendinti 360 įvertinimus ir kitas apklausas. Asmens duomenų tvarkymas yra paremtas susitarimais tarp „Psycon Oy“ ir jos klientų įgyvendinant 360 įvertinimus, valdymą ir organizacijos plėtrą bei prižiūrint mokymus bei instruktavimą. Kiekvienas 360 vertinimo dalyvis ir kiekvienas asmuo, duodantis atsiliepimą apie įvertinimą, pateikia savo asmens registracijos duomenis kartu su duodamu sutikimu.

Registro duomenų turinys

  • Kontaktinė informacija, įskaitant duomenų subjekto vardą ir el. pašto adresą
  • Su darbu susijusi informacija, įskaitant darbo pareigas, įmonės pavadinimą ir verslo sritį / padalinį / departamentą / komandos sudėtį
  • Kita informacija apie kontekstą, įskaitant įvertinimo datą ir duomenų subjekto klausimyne naudojamą kalbą.

Be to, kiekvieno respondento suteiktas kodas atsakant į klausimus klausimyne yra registruojamas, taip pat kaip ir rašytinis atsiliepimas. Sistema taip pat saugo kiekvieno respondento IP adresą ir naudotos naršyklės pavadinimą.

Asmens duomenų saugojimo laikotarpis

Asmens duomenys yra saugomi 24 mėnesius nuo įrašymo laikotarpio. Po šio laikotarpio, asmens duomenys yra nuasmeninami tam, kad nei vieno respondentų nebūtų galima identifikuoti. Po nuasmeninimo, nebegalima grąžinti duomenų į jų originalią formą. Nuasmeninti duomenys yra naudojami tik praėjus dviem metams statistiniais ir tyrimų tikslais.

Įprastiniai informacijos šaltiniai

Bendroji informacija renkama iš 360 vertinimo dalyvių arba kliento įmonės kontaktinio asmens.

Įprastinis informacijos perdavimas

Registracijos informacija kitoms šalims, išskyrus 360 įvertinimuose, valdyme ir organizacijos plėtroje dalyvaujančius „Psycon Oy“ darbuotojus, taip pat darbuotojus, palaikančius 360 sistemą, perduodama nėra.

Duomenų perdavimas ES ir EEE

Registro duomenys neperduodami už ES arba EEE ribų.

Profiliavimas ir automatinis sprendimų priėmimas

Duomenys registre nėra naudojami profiliavimo tikslais. Paslaugos nenaudoja automatinio sprendimų priėmimo proceso.

Registro apsaugos principai

Teisė naudotis registru išskirtinai priklauso asmenims, dalyvaujantiems „Psycon Oy“ užduotyse ir asmenims, prižiūrintiems registrą. Registre laikoma informacija saugoma asmeniniais ID ir slaptažodžiais.

Duomenų subjektų teisės

Duomenų subjektas turi teisę prašyti kontrolieriaus prieigos prie jo ar jos asmens duomenų bei prašyti pataisyti, panaikinti ar apriboti tokių duomenų tvarkymą. Prašymus peržiūrėti duomenis būtina parengti raštu ir siųsti adresu dataprivacy@psycon.com. Duomenų subjektas taip pat turi teisę prieštarauti jo ar jos duomenų tvarkymui bei tokių duomenų perdavimui iš vienos sistemos į kitą. Duomenų subjektas taip pat turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai.