Paskutinį kartą atnaujinta 2018 m. gegužės 24 d.

Registrą prižiūri

Psycon Oy
Mannerheiminaukio 1
00100 Helsinki
Suomija

Kontaktinis asmuo registro klausimais

Sinikka Viinikainen
Psycon Oy
Mannerheiminaukio 1
00100 Helsinki, Suomija
tel. +358 20 710 1200
firstname.lastname@psycon.com

Registro pavadinimas

„Psycon“ 360 klausimyno sistema

Asmens duomenų apdorojimo tikslai ir priežastys

Registras bus naudojamas saugoti informaciją apie 360 vertinimuose dalyvaujančius asmenis ir jiems atsakančius asmenis. Ši informacija bus naudojama 360 vertinimams atlikti „Psycon Oy“ klientų vardu. Asmens duomenys apdorojami laikantis „Psycon Oy“ ir jos klientų sutarties, atliekant 360 vertinimus, lyderystės mokymus ir konsultuojamąjį ugdymą. Kiekvienas iš 360 vertinimo dalyvių ir kiekvienas vertinimo atsakymus teikiantis asmuo pateikia savo asmens duomenis į registrą savo valia.

Registro duomenų turinys

  • Kontaktinė informacija, įskaitant duomenų subjekto vardą ir pavardę bei el. pašto adresą
  • Su darbu susijusi informacija, įskaitant pareigas, įmonės pavadinimą ir veiklos sritį / skyrių / departamentą / bendrąją komandos informaciją
  • Kita bendroji informacija, įskaitant vertinimo datą ir kuria kalba duomenų subjektas atsakė į klausimyną.

Įrašomas ne tik kiekvieno į klausimyno klausimus atsakančio respondento rašytiniai atsakymai, bet ir skaitiniai įvertinimai. Sistema taip pat saugo kiekvieno respondento IP adresą ir naudotos naršyklės pavadinimą.

Įprastiniai informacijos šaltiniai

Bendroji informacija renkama iš 360 vertinimo dalyvių arba kliento įmonės kontaktinio asmens.

Įprastinis informacijos perdavimas

Registro informacija neatskleidžiama trečiosioms šalims, t.y. šalims, kurios nedalyvauja „Psycon“ 360 vertinimo kūrime, plėtroje arba priežiūroje.

Duomenų perdavimas ES ir EEE

Registro duomenys neperduodami už ES arba EEE ribų.

Registro apsaugos principai

Teisė naudotis registru išskirtinai priklauso asmenims, dalyvaujantiems „Psycon Oy“ užduotyse ir asmenims, prižiūrintiems registrą. Registre laikoma informacija saugoma asmeniniais ID ir slaptažodžiais.

Duomenų subjektų teisės

Duomenų subjektas turi teisę paprašyti valdytojo prieigos prie asmens duomenų, kurie susiję su subjektu, ir prašyti pataisyti, panaikinti arba apriboti duomenų apdorojimą. Prašymai peržiūrėti duomenis turi būti rašytiniai ir siunčiami psyconline@psycon.com. Duomenų subjektas taip pat turi teisę prieštarauti jos arba jo duomenų apdorojimui ir duomenų perdavimui iš vienos sistemos į kitą. Duomenų subjektas taip pat turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai.